Firmě: Jiri Novak - KENKEN GUITAR AUTHORITY, IČO: 752 570 68
poskytuje na vysoce profesionální úrovni účetnictví, daňové poradenství a další odborné služby výhradně:


Ing. Marie Línková – GLOBAL DATA
Morseova 243
109 00 Praha 10 – Petrovice

m.linkova@globaldata.cz
http://www.globaldata.cz
m.linkova@seznam.cz
kontakt@globaldata.cz

Tisk a nahrávka:
Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana,
Ve Smečkách 15, 110 00 Praha
Česká republika, EU

Web:
Stanislav Jonák
http://www.standajonak.cz
info@standajonak.cz